Gdzie ptaki odpoczywają?

Czajka pospolita to wędrowny ptak, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko niemalże Obszary całej Europy, ale także rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto zaznaczyć w tym miejscu także, iż aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej zamieszkuje takie kraje jak Holandia, Polska, a także (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita szczególnie upodobała sobie zaś wschód, na którym to pomieszkuje najliczniej. Zwykle spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w odpowiedniej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy przesiaduje między innymi w Europie Zachodniej, wyspach znajdujących się na wschodnim Atlantyku, czy też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Ptaki a odpoczynek

Czajkę zwyczajną bez wątpliwości uznać można również za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Zasadniczą cechą morfologii czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a zatem wygląd zewnętrzny obojgu płci nie różni się między sobą. Różnica wynika natomiast z wyrastających z tyłu głowy długich piór, które układają się w charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o mniej więcej 2 centymetry. Czytaj dalej Gdzie ptaki odpoczywają?